Instrukcje BHP

Każda maszyna, urządzenie bądź stanowisko pracy muszą być wyposażone w profesjonalne instrukcje BHP zawierające szereg informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy instrukcja reguluje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zagadnienia (procedury, czynności) oraz sytuacje oraz sytuacje, w których mogą wystąpić zdarzenia niebezpieczne, których następstwem może być powstanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych.

Obowiązek udostępnienia instrukcji bhp został wskazany w § 41 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z treścią § 41 ust. 1 przywołanego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

Potwierdzone podpisem zapoznanie się z treścią instrukcji wiąże pracownika w zakresie odpowiedzialności i jednocześnie mobilizuje go do stosowania się w praktyce do zawartych
w instrukcji wskazówek i zaleceń. Oferowane instrukcje zawierają m. in. takie informacje: uwagi ogólne, czynności przed wykonaniem pracy, w trakcie pracy, po jej zakończeniu, czynności zabronione, postępowanie w razie wypadku oraz uwagi końcowe.

Kupując instrukcje bhp opracowane indywidualnie dla Ciebie, zgodne ze specyfiką pracy Twojego zakładu, otrzymujesz gotowe instrukcje z miejscem na Twój podpis jako osoby zatwierdzającej te treści. Decydując się na nasze instrukcje masz pewność, że są one profesjonalnie opracowane przez Specjalistów ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Nie czekaj na kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy i już dziś kup niezbędne instrukcje bhp dla Twojej firmy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ