Ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenie się przed możliwością powstania pożaru nie jest możliwe do zrealizowania w 100%. Akty prawne dot. ochrony przeciwpożarowej określają jedynie minimalne wymagania, których spełnienie może w znacznym stopniu wpłynąć na ograniczenie prawdopodobieństwa powstania pożaru, a w razie jego wybuchu zdecydowanie pozwalają ograniczyć jego skutki.

Warto też wiedzieć, że w przypadku zaistnienia pożaru, którego skutkiem są ofiary śmiertelne lub w skutek którego wystąpiły znaczne straty materialne organy ścigania wszczynają dochodzenie w celu ustalenia przyczyn jego powstania. Dochodzenia takie odrębnie prowadzą także firmy ubezpieczeniowe w celu stwierdzenia czy do powstania pożaru nie przyczyniły się zaniedbania ze strony ubezpieczonego.

W razie udowodnienia zaniedbań, których efektem był pożar należy liczyć się z sankcjami karnymi ze strony organów ścigania oraz problemami w uzyskaniu  odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ