out_big

Outsourcing BHP

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP polega na całościowym przejęciu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy na podstawie umowy outsourcingowej/ umowy zlecenia:

Prowadzimy dla Ciebie:

1) Obowiązkową dokumentację dot. zakładu pracy i zatrudnionych pracowników m. in.:

- ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - sporządzanie kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk;

- pełną dokumentację szkoleniowa;

- instrukcje BHP dot. maszyn, urządzeń i metod bezpiecznej pracy na stanowiskach;

- dokumentację powypadkową (protokoły, rejestry);

- analizę stanu bhp;

- rejestry czynników szkodliwych i niebezpiecznych;

- dokumentację kontrolną (protokołowane przeglądy, książkę kontroli w tym zalecenia i wnioski);

2) Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP (w naszej sali szkoleniowej lub w siedzibie Twojej firmy);

3) Bieżącą kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów w zakładzie;

4) Współpracę z lekarzem medycyny pracy w zakresie badań pracowników;

5) Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Skontaktuj się, aby ustalić szczegóły współpracy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ