Szkolenia

Szkolenie bhp w zakładzie pracy jest typową formą kształcenia ustawicznego dorosłych. Podnosi wiedzę i kompetencje pracowników, zapewnia bezpieczną pracę oraz realizację celów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Większość pracowników traktuje szkolenia bhp jako obowiązek. Często uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia jest dla nich ważniejsze niż zwiększenie swojego bezpieczeństwa i polepszenie warunków pracy. Dlatego ważnym celem wszystkich szkoleń bhp jest uświadomienie pracownikom korzyści, jakie wyniosą ze znajomości przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bhp. Aby osiągnąć cele zawarte w programie szkolenia należy bardzo starannie zaprojektować szkolenie stosując odpowiednie zasady, metody nauczania i techniki motywacyjne.

Naszym celem jest przeprowadzenie szkolenia dla aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Głównym narzędziem podnoszenia kompetencji pracowniczych pozostają w firmie szkolenia. Nasze prowadzone są w oparciu o kilka form, m.in. wykładu z użyciem prezentacji multimedialnej, konsultacji, warsztatów, ćwiczeń i prac w grupie.

Szkolenia realizujemy jednorazowo dla maksymalnie 12 osób. Mała grupa słuchaczy pozwala zachować lepszą atmosferę i warunki szkolenia. Miejscem szkolenia jest przystosowana do tego celu klimatyzowana sala szkoleniowa, wyposażona w komputer, ekran i rzutnik, tablicę oraz inne potrzebne środki dydaktyczne.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ